„Nie sztuka się buntować przeciwko światu – przeciwko deszczowi, kiedy leje, i słońcu, kiedy praży. Sztuka buntować się przeciwko swoim ograniczeniom w imię przekroczenia własnych granic” Ks. J.Tischner

środa, 21 marca 2012

Wiosna! W niebie słychać śpiew skowronka

"Wiosna! cieplejszy wieje wiatr
Wiosna! znów nam ubyło lat

Śpiewa skowronek nad nami  
Drzewa strzeliły pąkami  
Wszystko kwitnie w koło,  i ja, i Ty. "