„Nie sztuka się buntować przeciwko światu – przeciwko deszczowi, kiedy leje, i słońcu, kiedy praży. Sztuka buntować się przeciwko swoim ograniczeniom w imię przekroczenia własnych granic” Ks. J.Tischner

wtorek, 2 czerwca 2015

Dlaczego? bo w miłości jest siła...Przespałam dwa dni i dwie noce...
Widocznie tak miało być...
Czuję się o wiele lepiej, udało mi się dotlenić mózg.