„Nie sztuka się buntować przeciwko światu – przeciwko deszczowi, kiedy leje, i słońcu, kiedy praży. Sztuka buntować się przeciwko swoim ograniczeniom w imię przekroczenia własnych granic” Ks. J.Tischner

wtorek, 7 marca 2017

1%

Przekaż swój 1%

Można wesprzeć Agatę przekazując jej swój 1% podatku
KRS 0000 33 88 03, cel szczegółowy „Agata Dyksy”.
Za każdy odruch dobrego serca bardzo dziękujemy!!!

http://www.raknroll.pl/chce-pomoc/pomoz-podopiecznemu/agata/